Traumatherapie (NARM)

Deze therapie richt zich zowel op het functioneren van het zenuwstelsel als op de relationele verbinding met anderen.
NARM is specifiek gericht op het werken met relationeel-, hechtings- en ontwikkelingstrauma.

In de basis werkt Neuro Affectieve Relationele Model resource georiënteerd en is een psychotherapeutische lichaamsbewuste therapie vorm. 

Tijdens de sessie leert de cliënt vaardigheden om te werken met de koppeling tussen psychologische aspecten én het lichaam. Dit gebeurt wanneer we tijdens de sessie in gesprek zijn als ook in stilte en door eenvoudige oefeningen. Op deze manier leert de cliënt zijn zelfregulerende vermogen in te zetten om zijn zenuwstelsel opnieuw te reguleren.

Behandelaar: