ReAttach therapie

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische en/of lichamelijke klachten. ReAttach kan helpen om het spanningsniveau, de prikkelverwerking, de concentratie en de emotiebeleving te reguleren.

Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen.
Het zorgt ervoor dat je zelf in weer staat wordt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen.

Je wordt ontspannen, dit komt o.a. omdat er door het ritmische trommelen op de handen oxytocine* wordt aangemaakt. In combinatie met de aanmaak van oxytocine en de juiste zoek-en denkopdrachten ontstaat rust, inzicht en overzicht.  ReAttach is breed in te zetten, zoals bijvoorbeeld bij prikkelverwerkingsproblemen, Long Covid, rouw-verliesverwerking, traumaverwerking, acceptatieproblemen, burn-outklachten, functionele neurologische problemen, psychosomatische klachten en whiplash- of postcommotionele klachten. Het voordeel van ReAttach bij rouw-verlies en traumaverwerking is dat er geen herbeleving van het trauma of verlies plaatsvindt.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, wat je hebt te verwerken.

Oxytocine is een hormoon en een neurotransmitter. In de hersenen lijkt oxytocine een belangrijke rol te spelen bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Het speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij seksualiteit. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt.

Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine stress vermindert. Het is een ontspanningshormoon. 

Behandelaar: